E.ion® System. De eneste emfang der desinficerer luften og renser dit indeklima.

Moderne livsstil har ændret luftens naturlige sammensætning i det miljø, hvor vi opholder os, befinder vi os i en ubalanceret tilstand af elektriske ladninger i luften, hvor positivt ladede ioner, der genererer fysiologiske forstyrrelser, hersker. Antallet af negativt ladede atmosfæriske ioner (som giver velvære) reduceres også med central opvarmning, klimaanlæg, røg og statisk elektricitet, der genereres af elektriske felter.

Falmec har udviklet en unik teknologi, som via BIPOLAR KONTROLLERET IONISERING, giver mulighed for at genskabe de ioner i køkkenet og hjemmet, der ikke alene eliminerer ubehagelige lugte på en naturlig måde, men også genopretter den optimale ionbalance med betydelige fordele for vores fysiske og psykiske velvære.

E.ion System, en følelse af velvære.

Op til 95% lugtreduktion.

Takket være den bipolære styrede ionisering, frigør E.ion® System emfang ioner, der ligner dem, der er til stede i naturen. Derfor neutraliseres luftens forurening i dit køkken. Ligeledes neutraliseres lugt, irriterende og forurenende stoffer som bakterier, virus, mider, pollen, sporer, støv, skadelige dampe eller udstødningsgasser. Ioner har også en positiv effekt på sindet og kroppen, hvilket resulterer i forbedret stemning og koncentration.

Ionerne i atmosfæren er produceret af naturlige fænomener som lynnedslag, vandfald og havbølger. E.ion® System Teknologien anvender et bipolært elektrisk felt til luftstrømmen for at opnå det samme resultat. Bipolær styret ionisering udleder ikke ozon i hjemmemiljøet og kan bruges til at rense og genoprette luften. Ubehagelige lugt reduceres fra 70% til 95%, som det fremgår af de tests, der blev udført i henhold til UNI 13725: 2004-standarden på universiteterne i Udine og Milano. Effektiviteten af E.ion® System emfang forbedres yderligere af kul/zeolitfiltret.

Frihed til installation og energibesparelse.

E.ion® System emfang har intet eksternt rør/slange til udledning af dampe og lugt. Derfor kan de installeres overalt, med bedre æstetiske resultater og med maksimal fleksibilitet i installationen. Derudover giver det bedre isolering når der ikke er afgang til det fri. Hverken varme fra opvarmning om vinteren eller kølig luft fra klimaanlægget om sommeren er spildt, hvilket forhindrer energitab og altid opretholder optimal komfort i rummet.

En sensor der måler luftkvaliteten.

En bladformet sensor placeret i E.ion® System emfang, registrerer tilstedeværelsen af flygtige organiske forbindelser (VOC), lugtgasser, formaldehyd, cigaretrøg og alle de forurenende stoffer der er til stede i luften. Det er derfor en god indikator for at måle kvaliteten af den indendørs luft. Bladsensoren og farven på bladet indikerer luftens kvalitet. Efterhånden som luften renses og luftkvaliteten forbedres, skifter bladet farve fra gul til grøn.

Automatik
Så snart sensoren registrerer en forringelse af luftkvaliteten i rummet, starter E.ION sin rensning af luften.

Kul og zeolit: Filtrering som naturen ville have gjort det.

Falmecs eksklusive Kul/Zeolitfilter anvender materialer af naturlig oprindelse, såsom zeolit og aktivt kul. Det binder lugte med den største effektivitet.

Aktivt kul.

Aktivt kul indeholder hovedsageligt kulstof i form af mikrokrystallinsk grafit, som er blevet bearbejdet for at opnå et porøst materiale med et stort indre overfladeareal. Disse egenskaber gør det muligt at binde mange stoffer, ved at fange deres molekyler og absorbere dem i sin indre struktur.

Zeolit.

Zeolit er et mineral, der er karakteriseret ved en høj absorptionskapacitet af organiske forbindelser og vanddamp. Denne egenskab, er den direkte følge af dens mikroporøse krystallinske struktur. På grund af dets kemiske egenskaber udleder zeolitten varme, når den kommer i kontakt med fugt og dermed reducerer den. Anvendelsen af zeolit er derfor meget vigtig for at reducere lugt såvel som at absorbere damp fremstillet ved kogning.

Lang levetid, nem vedligeholdelse.

Kul/Zeolitfiltret har meget lang levetid: Ca. 3 år med normal brug af emhætten. Derudover kan det regenereres hver 18. måned ved at placere det i ovnen ved en temperatur på 200 ° C i to timer. Filteret skal udskiftes efter tre år. Dette indgreb er meget enkelt, da filtret udtages fra bunden af emfanget.

Falmec S.p.A. Gerson ApS - Niels Bohrs Vej 12 A - 6000 Kolding